Lelies

De lelie verlangt een goed humeuze en doorlatende grond. Leliebollen houden van een koele voet en een warm hoofd. Belangrijk is te weten of de te planten lelie vóór de winter loof maakt of erna. Lelies die loof maken voor de winter, worden in augustus - september geplant. Lelies die nà de winter loof maken, worden later in de herfst geplant of vroeg in het voorjaar.

 

 

Lelies